Azka Silma Awawina. “Peta Konsep Keilmuwan Bimbingan Dan Konseling Islam”. Assertive: Islamic Counseling Journal, vol. 1, no. 1, June 2022, pp. 46-60, doi:10.24090/j.assertive.v1i1.6988.