[1]
Leli Istikomah, Karomatun Nisak, and Nur Azizah, “Bimbingan Rohani Islam dalam Mengembangkan Spiritual bagi Korban Penyalahgunaan Napza”, j.assertive, vol. 1, no. 2, pp. 69–80, Dec. 2022.