Azka Silma Awawina. 2022. “Peta Konsep Keilmuwan Bimbingan Dan Konseling Islam”. Assertive: Islamic Counseling Journal 1 (1):46-60. https://doi.org/10.24090/j.assertive.v1i1.6988.