[1]
Desky, H. 2014. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. 8, 1 (Jun. 2014), 109–118. DOI:https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.3160.